Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTu się rodzi przedsiębiorczość

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-03-24 22:58:53
śląskie, gospodarka, strefy ekonomiczne

Śląskie, jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, przygotowało dla inwestorów liczne zachęty i udogodnienia. Magnesem jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE).

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Strefa działa od 1996 r. i jest liderem wśród polskich stref ekonomicznych. Skupiła już ponad 200 firm m.in. z branż: motoryzacyjnej, wyrobów szklanych, budowlanej, metalowej, maszynowej oraz AGD. Przedsiębiorcy zainwestowali w strefie już ponad 21,5 mld zł i utworzyli ponad 53 tys. miejsc pracy.

KSSE została uznana w 2012 r. przez Business Financial Times - w rankingu FDI - za drugą w Europie i jedenastą na świecie najlepszą strefę ekonomiczną.

KSSE jest strefą rozproszoną, składającą się z czterech podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, tyskiej oraz sosnowiecko-dąbrowskiej. Większość obszarów inwestycyjnych strefy skupionych jest na terenie województwa śląskiego, jednak swoim zasięgiem obejmuje także grunty na terenie województw opolskiego i małopolskiego. Ogółem KSSE zajmuje ponad 2348 ha i obejmuje ponad 45 różnych obszarów, co umożliwia inwestorom wybór najdogodniejszej lokalizacji.

Większość obszarów wchodzących w skład strefy znajduję się w pobliżu międzynarodowych tras: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4. KSSE to nie tylko miejsce dla inwestycji przemysłowych, ale także dla firm z branży BPO/IT i R&D. Na terenie strefy powstało kilka biurowców klasy A, a kolejne są w fazie realizacji.

Głównym atutem położenia KSSE jest rozwinięta infrastruktura techniczna: sieć dróg i autostrad, międzynarodowy port lotniczy KATOWICE w Pyrzowicach, międzynarodowe lotnisko w Krakowie – Balicach, port śródlądowy w Gliwicach, dobrze rozwinięta sieć kolejowa, Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie (terminal szerokiego toru - który łączy Sławków przez Hrubieszów i Lwów z koleją ukraińską i rosyjską, a następnie z Dalekim Wschodem). Większość terenów inwestycyjnych wyposażonych jest w niezbędną infrastrukturę techniczną (woda, prąd, gaz) oraz drogi dojazdowe.

Inwestor, który zdecyduje się na działalność w KSSE, może liczyć na ulgi w podatku dochodowym. To zwolnienie podatkowe może być naliczone na dwa sposoby. W przypadku oparcia zwolnienia o koszty inwestycji, dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25 proc. (35 proc. na terenie województw opolskiego i małopolskiego) poniesionych kosztów; dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20 proc. lub więcej.

Wydatki, które mogą być zakwalifikowane do objęcia pomocą, to koszty inwestycji poniesionych przez inwestora na terenie strefy. Koszty te są pomniejszane o podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeśli ich odliczenie umożliwiają odrębne przepisy. W skład kwalifikowanych kosztów pomocy w strefie, o czym powinien pamiętać przedsiębiorca, wchodzi szereg konkretnych wydatków. Pierwszy to cena kupna albo wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych - pod warunkiem, że zostaną one zaliczone do składników majątku podatnika. Inny uwzględniany wydatek to koszt modernizacji lub rozbudowy już istniejących środków trwałych. Następna wartość to koszt zakupu przez przedsiębiorcę tzw. wartości niematerialnych i prawnych, związanych ze stosowaną technologią: np. nabycia praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kolejne sumy, które kwalifikują się do kosztów objętych pomocą, to środki wydane na najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej pięć lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej trzy lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji. Do kategorii kwalifikowanych kosztów wlicza się wreszcie także cenę nabycia przez przedsiębiorcę aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą - w przypadku, gdy ten najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Jeśli zwolnienie podatkowe oblicza się według liczby tworzonych miejsc pracy, łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25 proc. (35 proc. na terenie województw opolskiego i małopolskiego) dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie). Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi w tym przypadku odpowiednio 10 i 20 proc. lub więcej.

Po to, by rozpocząć działalność na terenie KSSE, trzeba otrzymać zezwolenie. Warunkiem jego otrzymania jest spełnienie dwóch kryteriów: utworzenie określonej liczby nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia. Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Przedsiębiorcy inwestujący w KSSE mogą też liczyć na dodatkową pomoc i wsparcie z jej strony: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu strefy; obsługę konsultingową, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych; prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE, „one-stop-shop” (kompleksową obsługę inwestora); wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych; działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie; doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w tyskiej podstrefie czy usługi w zakresie medycyny pracy.

W niektórych miejscowościach inwestorzy mogą też otrzymać wsparcie miejscowych urzędów pracy, które opłacają szkolenia stażystów i dofinansowują nowe miejsca pracy.

Inwestycje o dużej skali, niekoniecznie lokowane w KSSE, w indywidualnych przypadkach są dodatkowo premiowane przez rząd. Korzyści, które może osiągnąć przedsiębiorca, to m.in. zwolnienia z podatków do 10 lat, ulgi fiskalne - także poza SSE, wsparcie dla konkretnych branż, dotacje do inwestycji w miejscach o dużym bezrobociu, specjalne ustawy tworzone z myślą o inwestorach, skrócony czas postępowania administracyjnego przy obsłudze inwestycji, zakup nieruchomości po preferencyjnych cenach lub bez przetargów.

Inwestorzy znajdą w regionie liczne tzw. instytucje okołobiznesowe - agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Firmy te oferują: usługi doradcze i konsultingowe (w tym również w zakresie absorpcji nowoczesnych technik i technologii, wprowadzania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania certyfikatów, a także pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych na rozwój firmy); szkolenia, usługi finansowe, takie jak: udzielanie pożyczek, poręczeń, gwarancji kredytowych; pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych m.in. poprzez organizowanie misji gospodarczych i handlowych, spotkań biznesowych itp.

Pomocne w prowadzeniu biznesu mogą być instytucje regionalne: Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR), Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości (GAPP) oraz Fundusz Górnośląski. Ponadto w regionie działalność prowadzą fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. Należy do nich Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oraz fundusze pożyczkowe, działające przy GARR i GAPP. W województwie powstały także inkubatory przedsiębiorczości oraz parki przemysłowe i technologiczne.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

CARPORT WIATA GARAŻOWA STYL HORYZONTAL

W naszej ofercie znajdują się bardzo eleganckie i przestronne wiaty garażowe, wykonane ze stali o...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Ogrodzenia nowoczesne

Marciniak Ogrodzenia oferuje Państwu ogrodzenia palisadowe ze stali ocynkowanej ogniowo. Dzięki t...
Polska - ZIELONA GÓRA 2018-04-11 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert