Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWszystko dla eksportera

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-03-24 23:07:27
śląskie, eksport, ue

Zagraniczni i krajowi inwestorzy otrzymają gospodarcze informacje o Śląsku w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Centrum zajmuje się też promocją ofert inwestycyjnych gmin i powiatów wchodzących w skład regionu. Pracownicy COIE udzielają informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach dotyczących inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Centrum pośredniczy również w nawiązywaniu kontaktów między partnerami biznesowymi, a także organizuje misje gospodarcze.

Wśród europejskich parterów województwa śląskiego są: region Nord – Pas-de-Calais (Francja), kraj związkowy Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy), Obwód Lwowski (Ukraina), Kraj Morawsko-Śląski (Czechy), Obwód Czerniowiecki (Ukraina), region Walii (Wielka Brytania), powiat Liezen w kraju związkowym Styria (Austria), autonomiczny region Asturii (Hiszpania), region zachodniej Gotlandii (Szwecja), Departament Dolnego Renu (Francja), okręg Suczawa (Rumunia), województwo Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry), region Walonii (Belgia), Obwód Doniecki (Ukraina).

Eksporterzy z woj. śląskiego, podobnie jak z innych regionów kraju, mogą sięgnąć po fundusze pomocowe dla firm z państwowego budżetu.

Chodzi o tzw. pomoc publiczną de minimis, przeznaczoną na prowadzenie działań związanych ze wspieraniem i promocją eksportu rodzimych firm.

Zatwierdzony przez rząd pakiet czterech rozporządzeń przewiduje pomoc dla polskich przedsiębiorców – eksporterów w ramach wybranych czterech działań.

Pierwsze z nich to certyfikat, który jest wymaganych na rynkach zagranicznych, na które firma zamierza eksportować. Drugie – to tworzenie odpowiedniego tzw. otoczenia biznesowego i kontaktów dla eksportu, np. poprzez spotkania, konferencje. Trzecim jest wspieranym działaniem jest prowadzenie wspólnych działań promocyjnych związanych z oferowanymi towarami czy też usługami. Czwarte wreszcie to opracowywanie materiałów promocyjnych.

W ramach pomocy na uzyskanie certyfikatu limit pomocy finansowej został ustalony przez rząd na poziomie 50 tys. zł w ciągu danego roku kalendarzowego (uwaga: pomoc nie może przekroczyć 50 proc. wartości poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów). Wniosek może być złożony jedynie pojedynczego przedsiębiorcę.

Jak wynika z rządowego rozporządzenia, definicję uzyskania certyfikatu wyrobu należy rozumieć jako „działania związane z uzyskaniem oraz przedłużeniem ważności certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem dokumentów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej”.

Rozporządzenie precyzuje m.in. koszty, które są kwalifikowane do dofinansowania, a które przedsiębiorca zwykle ponosi w celu uzyskania certyfikatu. Zalicza się tu: nabycie niezbędnych usług w zakresie doradztwa; opracowanie i przetłumaczenie dokumentacji technicznej; koszty transportu, a także ubezpieczenia próbek wraz z dokumentacją techniczną, które są wysyłane do odpowiedniej placówki certyfikującej; wykonanie audytu oraz badań certyfikujących; wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.

Jeśli chodzi o pomoc de minimis dotyczącą promocji lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE, przepisy przyjęte przez rząd mówią, że wniosek o pomoc w tym zakresie też może złożyć tylko pojedynczy przedsiębiorca. Jak czytamy w rozporządzeniu, za koszty uznawane w kwestii promocji sprzedaży uznaje się „koszty wynajęcia sali wraz z wyposażeniem, nagłośnienia, obsługi technicznej, dodatkowego oświetlenia, druku materiałów informacyjnych i konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia promocyjnego”.

W sytuacji, gdy państwowa pomoc ma dotyczyć nie pojedynczego przedsiębiorcy, a konsorcjum eksportowego z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (co najmniej cztery podmioty), przepisy o wsparciu de minimis przewidują dofinansowanie w wysokości do 8 tys. zł dla jednej firmy i 100 tys. zł dla całego konsorcjum. Kwalifikowane do tego rodzaju pomocy przedsięwzięcia to w szczególności targi, wystawy, szkolenia, warsztaty, pokazy, seminaria – także wyjazdowe. W takim przypadku można wliczyć w częściowo refundowane przez państwo koszty np. obsługę techniczną wystawy, przejazdy przedstawicieli firmy na miejsce konferencji czy warsztatów, ich zakwaterowanie, przygotowanie folderów, ulotek i innych materiałów reklamowych, a nawet badanie danego rynku zagranicznego.

Należy podkreślić, że rządowa pomoc de minimis to maksymalnie równowartość 200 tys. euro dla jednego przedsiębiorcy; suma ta dotyczy bieżącego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych. Z rządowych przepisów wynika też, że przedsiębiorcy składający wnioski o taką pomoc mogą to robić do końca maja 2021 r., przy czym konkretny wniosek musi być złożony w minimalnym terminie 30 dni przed uruchomieniem planowanego projektu.

Oprócz rządowej pomocy de minimis, przedsiębiorcy, w tym eksporterzy z woj. śląskiego, będą mogli skorzystać z tzw. unijnej pomocy regionalnej – w perspektywie finansowej 2014-20.

W jej ramach woj. śląskie dostanie 3476 mln euro, co – warto podkreślić - stanowi aż 11 proc. puli dla wszystkich województw (31,2 mld euro).

Program pomocy jest finansowany z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2498,9 mln euro) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego ( 978 mln euro).

Pieniądze z UE są przypisane do tzw. osi priorytetowych. Nazwane tak zostało 13 obszarów, zagadnień, które uznano za najistotniejsze w najnowszym rozdaniu unijnych środków. 796,7 mln euro trafi na Śląsku na działania podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i regulujące gospodarkę niskoemisyjną. Na rozwój transportu przewidziano 473 mln euro, a na wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw – 305 mln euro. Wśród pozostałych osi są: nowoczesna gospodarka, rewitalizacja i rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, włączenie społeczne, dbałość o regionalny rynek pracy oraz ochrona środowiska. 32 proc. pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 trafi na realizację projektów w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). 793 mln euro dostanie Subregion Centralny (też w ramach ZIT), z kolei Subregiony Północny, Południowy i Zachodni w ramach RIT otrzymają 314,7 mln euro.

W ramach wsparcia tak zwanych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), określonych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, region otrzymał 124 mln euro. Ze względu na dużą liczbę trudności społeczno-gospodarczych w Bytomiu i Radzionkowie, miasta te zostały wskazane jako podstawowi odbiorcy środków na projekty w obszarze rewitalizacji.

Jeśli chodzi o liczącą na unijne wsparcie grupę przedsiębiorców - w tym eksporterów z sektora małych i średnich firm – należy zaznaczyć, że w nowej perspektywie finansowej wskaźnik dofinansowania w woj. śląskim został ustalony na 25 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, zalicza się tylko takie wydatki, które są niezbędne dla danego projektu. Jak można przeczytać w przepisach dotyczących regionalnych programów operacyjnych, o zakwalifikowaniu wydatku przesądzają następujące okoliczności: konieczność jego poniesienia, wydatkowanie zgodnie z prawem, zgodność z umową o finansowanie projektu, poniesienie wydatku w sposób racjonalny i oszczędny, należyte udokumentowanie, pozytywna ocena i na etapie składania wniosku, i potem – w trakcie realizacji projektu.

Eksporterzy, także z woj. śląskiego, mogą liczyć na państwowe dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych (tzw. DOKE). Jest to system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów średnio i długoterminowych o stałych stopach procentowych na finansowanie eksportu. Rozliczenia związane z tym systemem prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Program został uruchomiony w celu wspierania aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji o tych dopłatach – na stronie http://www.bgk.pl/program-wspierania-eksportu-doke-2%20sada.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

CARPORT WIATA GARAŻOWA STYL HORYZONTAL

W naszej ofercie znajdują się bardzo eleganckie i przestronne wiaty garażowe, wykonane ze stali o...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Ogrodzenia nowoczesne

Marciniak Ogrodzenia oferuje Państwu ogrodzenia palisadowe ze stali ocynkowanej ogniowo. Dzięki t...
Polska - ZIELONA GÓRA 2018-04-11 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert